Basic material acoustic foam

Scroll down for Dutch translation.

 

(EN) Basotect is an acoustic foam with an open cell structure. The open cells/holes are not defective but part of the foam structure and ensure the excellent sound absorption of Basotect.


basotect photo

 

The production process is characterised by various manual operations that make the product unique. This underlines the traditional character of this 3D acoustic light object.

handcrafted bazir acoustic light

Shaping

The shaping proces is done by milling. Small milling traces cannot be avoided and are inherent in the production process. 

Flock finish

Flock is a plastic fiber that gives a velvety feeling. Flock fibres reinforce the sound-insulating properties of Basotect. Flock is applied electrostatically and this causes the flock fibres to stand upright. The flock fibres must not be squeezed flat. Imprints can be created by material that has been deposited against the flock fibres and can be removed as follows: 

A  

Brush the surface in circular movements using a (clothing) brush. (Light imprints are easily concealed.)

If the imprints are still visible, proceed as follows: 

B

Use a steam appliance (steam iron) and steam the surface at a distance of about 5cm. Make sure that the surface can still be touched by hand. 

In other words 

- steam for short time 

- touch surface to control temperature 

- steam again 

- touch again to control temperature 

Continue until the surface can just be touched by hand. 

C.

Then "brush" the area with a soft brush with slightly circular movements, If necessary steam the area again briefly in between.

In case of strong impressions it may be necessary to repeat this procedure. If the impression is still visible after two applications, please allow the area to dry before making another attempt.

If there is any mechanical damage, for example if an object (wrench, screwdriver, etc.) has been scratched over the surface and the adhesive layer has been damaged, there is NO possibility of repair. 

Colour 

The Flock colour depends on the material to which it is applied. The same colour of flock looks different when applied to metal or foam. Different production batches may also show colour deviations. 

_______________________________________________________________________

(NL) Basotect is een akoestisch schuim met een open celstructuur. De open cellen/gaten zijn niet defect, maar maken deel uit van de schuimstructuur en zorgen voor een uitstekende geluidsabsorptie van Basotect. 

basotect photo

Het productieproces wordt gekenmerkt door diverse handmatige bewerkingen die het product uniek maken. Dit onderstreept het traditionele karakter van dit 3D akoestisch lichtobject.

handcrafted bazir acoustic light

Het 3D vormen

Het Basotect schuim wordt in model gebracht door middel van frezen. Kleine freessporen kunnen niet worden vermeden en zijn inherent aan het productieproces. 

Flock afwerking

Flock is een kunststof vezel dat een fluweelachtig gevoel geeft. Flockvezels versterken de geluidsisolerende eigenschappen van Basotect. Flock wordt elektrostatisch aangebracht en dit zorgt ervoor dat de flockvezels rechtop staan. De flockvezels mogen niet platgedrukt worden. Materialen die tegen het geflockte oppervlakte aanleunen, kunnen afdrukken achterlaten. Deze kunnen als volgt verwijderd worden: 

A  

Borstel het oppervlak in cirkelvormige bewegingen met een zaxchte (kleding)borstel.
(Lichte afdrukken zijn gemakkelijk te verbergen.)

Als de afdrukken nog zichtbaar zijn, ga dan als volgt te werk: 

B

Gebruik een stoomapparaat (stoomstrijkijzer) en stoom het oppervlak op een afstand van ongeveer 5 cm. Zorg ervoor dat het oppervlakte nog steeds met de hand kan worden aangeraakt. 

Met andere woorden 

- korte tijd stomen 

- raak het oppervlakte aan om de temperatuur te voelen

- stoom weer 

- raak het oppervlakte weer aan om de temperatuur te voelen

Ga door tot het oppervlak gewoon met de hand kan worden aangeraakt. 

C.

Vervolgens het gebied "borstelen" met een zachte borstel met licht ronddraaiende bewegingen, indien nodig het gebied opnieuw kortstondig met stoom stomen.

Bij sterke indrukken kan het nodig zijn deze procedure te herhalen. Als de afdruk na twee keer aanbrengen nog zichtbaar is, laat het oppervlak dan eerst drogen voordat u het opnieuw probeert.

Als er sprake is van mechanische schade, bijvoorbeeld als er een voorwerp (sleutel, schroevendraaier, enz.) over het oppervlak is gekrast en de lijmlaag is beschadigd, is er geen mogelijkheid tot reparatie. 

Kleur 

De flockkleur is afhankelijk van het materiaal waarop het wordt aangebracht. Dezelfde kleur flock ziet er anders uit wanneer het op metaal of schuim wordt aangebracht. Verschillende productieruns kunnen ook kleurafwijkingen vertonen.