Macaron

Our Macaron acoustic lamp was used for a rehabilitation centre. Not only in function of acoustic lighting but also to support the routing in the building.

 

Voor een revalidatiecentrum werd onze akoestische lamp Macaron ingezet. Niet alleen in functie van akoestische verlichting maar eveneens om de routing in het gebouw te ondersteunen.